Husköp i Frankrike

Det är inte krångligt att köpa hus i Frankrike, såhär går det till: 

  Du hittar ett hus som du vill köpa! Du ger ett bud till säljaren, via mig, och ni kommer överens om priset.   

  Observera att till säljarens pris tillkommer Notariens avgifter, lagfart och skatter till staten,  räkna med +8-10% av huspriset samt i vissa fall inskrivningsavgifter på lån.  

  Arvode till Hus i Languedoc och mäklaren som har försäljningsmandatet betalas av säljaren!

 

  När ditt bud är accepterat skapar notarien det första kontraktet, ”Compromis de vente”.  En överenskommelse mellan köpare och säljare. Du betalar 10 % i handpenning till Notariens konto samt ofta ett litet förskott på Notariens avgifter på några hundra Euro. Efter signatur har du tio dagars lagstadgad betänketid; ångervecka.
  För att upprätta kontraktet behöver notarien en kopia av ditt pass och dina personuppgifter ; dessa behövs för att kunna skriva ditt  preliminära kontrakt ”Compromis de vente” .

 

  Objektet undersöks av ett oberoende certifierat företag  vad gäller förekomst av asbest, bly, ev. termitangrepp, översvämningsrisk etc. Du får en teknisk redovisning, ett utförligt protokoll som bifogas köpekontraktet. Detta betalar säljaren. För lägenheter gäller att ytan mäts upp exakt, enligt Loi Carrez. För hus anges ytan enligt fastighetsregistret i kontraktet.
  Notarien undersöker bl.a. om kommunen vill utnyttja sin förköpsrätt till huset och kontrollerar så att det inte är överbelånat av säljaren, då kan inte försäljning ske till dig. Sedan färdigställs det slutliga kontraktet. Detta tar omkring 2-3 månader. 

  Observera att äldre hus här i Frankrike säljs i ”befintligt skick” utan några garantier, om det inte särskilt anges garantier i kontraktet.

  Slutbetalning erläggs till Notarien i god tid före signering av det slutliga kontraktet, gärna en vecka före sista datum. Du har rätt att besöka bostaden inför det slutliga kontraktet, samma dag eller dagen innan. Det slutliga kontraktet skrivs under av köpare och säljare på Notariens kontor. Jag medverkar vid kontraktsskrivning. Kan du inte vara på plats upprättar notarien en fullmakt.

 

  Du måste teckna en försäkring innan du får tillträde till huset, och kunna visa en handling som bekräftar detta.  Du behöver även ett franskt bankkonto för att registrera nytt el-abonnemang mm. Detta kan göras i förväg, t.ex via Crédit Agricoles internationella kontor i Nîmes, som även har husförsäkring. 

  Du får nyckel och förfogar över huset när slutbetalning är gjord och det slutliga kontraktet är signerat!

Välkommen till ditt nya liv i Languedoc!